Πανγκ Γιουν (740-808 μ.Χ.

 

Το παρελθόν έχει τώρα περάσει

μην προσπαθείς να το επαναφέρεις.

Το παρόν ποτέ δεν παραμένει,

μην προσπαθείς να το κρατήσεις.

Από τη μια στιγμή στην άλλη.

Το μέλον δεν έχει έλθει ακόμη,

μην το σκέφτεσαι από τώρα.

Ότιδήποτε πέφτει στη ματιά σου,

άφησε το να προβάλλει.

Δεν υπάρχουν εντολές

που πρέπει να τηρούνται.

Δεν υπάρχει κανένα μίασμα

που πρέπει να καθαριστεί.

Με έναν άδειο και διορατικό νου

όλα τα πράγματα φαίνονται δίχως ζωή.

Αν μπορείς και είσαι έτσι

έχεις φθάσει στην τελική επίτευξη.