Βασική Νότα

Η ιδέα του αφηρημένου, του πνεύματος, είναι το μόνο που μένει στο τέλος και έχει σημασία. Η ιδέα του προσωπικού εαυτού δεν έχει απολύτως καμμία αξία. Ακόμα βάζεις τον εαυτό σου και τα αισθήματά σου πρώτα. Σε κάθε ευκαιρία που είχα σου τόνιζα την ανάγκη της αφαίρεσης. Πάντα πίστευες οτι εννοούσα το να σκέφτεσαι αφηρημένα. Όχι. Το να αφαιρείσαι σημαίνει το να γίνεσαι διαθέσιμος στο πνεύμα με το να το αντιλαμβάνεσαι. 

 Κάρλος Καστανέντα