Νέα Επιστήμη

Η βαθιά επίδραση της σύγχρονης Επιστήμης στη ζωή μας μέσω των αμέτρητων τεχνολογικών εφαρμογών είναι βέβαια δεδομένη. Όμως πέρα από τις τεχνολογικές εφαρμογές, ειδικά μέσα από το έργο των βασικών επιστημών και έρευνας, αναδύονται πολλές νέες και πρωτοπόρες ιδέες που χτίζουν μια νέα εικόνα του κόσμου, της 'πραγματικότητας' και της θέσης μας μέσα σ' αυτήν. Εδώ θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε με κατανοητούς όρους μερικές από τις πιο ριζοσπαστικές και φωτεινές ιδέες της νέας επιστήμης.